Podívejte se na fotografie z projektu do naší fotogalerie

Název projeku: Klíč k práci II

Registrační číslo projeku: CZ.1.04/2.1.01/74.00280

Období realizace: 1.3.2012 – 28.2.2014

Název operačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Název globálního grantu: Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu

Název prioritní osy: Aktivní politika trhu práce (Konvergence)

Název oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti


Projekt je zaměřen výhradně na ženy, a to především na ženy nezaměstnané – čili ty, které jsou v evidenci Úřadu práce, a pak na ženy, kterým bude v blízké době končit rodičovská dovolená, a mají skutečný zájem o získání pracovního místa. Stejně jako v minulém projektu nabídneme rekvalifikační kurzy, a to:

Pracovník v sociálních službách (duben – červen 2012)

Prodavačské práce (září – prosinec 2012)

Účetnictví s využitím výpočetní techniky (únor – květen 2013)

Webdesigner/ka (září – listopad 2013)

Mzdové účetnictví (leden – únor 2014)

Realizovat budeme i letní intenzivní počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé.

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE JE KE STAŽENÍ ZDE.

Rozdíl oproti minulému projektu je v navazujících službách. Klienti budou do kurzů vybíráni podle mnohem užších kritérií, než tomu bylo dříve, a nejvíce bude rozhodovat skutečná motivace ženy k získání pracovního uplatnění. Při výběru bude účastnicím nabídnuta profesní diagnostika, která jim usnadní orientaci ve vlastních profesních předpokladech, a odhalí jejich profesní zaměření.

Kromě toho nabídneme všem účastníkům kurzů službu zprostředkování práce – což bude kromě kontaktu s personálním agentem zahrnovat i aktivní spolupráci s personální agenturou, na jejímž konci bude v ideálním případě zaměstnání.  Naším cílem je skutečně dovést k vysněnému získání práce co největší počet absolventů našich kurzů.

Předpokládáme i využití podporovaného zaměstnání. V projektu budeme disponovat mzdovými příspěvky pro podporovaná pracovní místa, která se budeme snažit vytvářet u smluvních zaměstnavatelů převážně v Sedlčanech. Na 5 pracovních míst bude umístěno celkem 9 osob, které budou podpořeny formou mzdových příspěvků. 1 osoba bude zaměstnána na 1 celý úvazek a 8 osob ve sdílených úvazcích (0,5 úvazek) – podpoříme možnost sladění rodinného a pracovního života.

 

logo s ochrannou zónou-1