TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN V OBDOBÍ OD 15.7.2009 DO 14.7.2011

Praktický rádce Klíče k práci po mateřské dovolené je ke stažení zde

Vzdělávací a rekvalifikační kurzy a semináře  byly plně financovány z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt byl zaměřen na podporu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

Hlavním cílem projektu bylo v souladu s globálním cílem i se specifickými cíli dané prioritní osy:

anglictina2anglictina3pckurzyI

  • Prosazování a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života
  • Zpřístupnit nabídky vzdělávacích a poradenských aktivit s cílem umožnit ženám snadnější návrat na trh práce
  • Odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce, a to vzděláváním a zajištěním péče o děti

hlidanihlidani1

  • Prevence nezaměstnanosti žen
  • Prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce
  • Motivace zaměstnavatelů k zavádění opatření přívětivých k rodině

logo s ochrannou zónou-1